อ้น กรกฎ ตุ่นแก้ว The star 9 ขวัญใจแม่ยก หนุ่มหล่อจากเชียงใหม่ The star 9 เป็นนามสกุลของเขาตั้งแต่วันนี้ไปแล้ว  รักเขาอย่าลืมเชียร์ชื่อ : กรกฎ ตุ่นแก้ว

ชื่อเล่น : อ้น

วันเกิด : 1 กรกฎาคม 2534

อายุ : 21 ปี

ภูมิลำเนา : เชียงใหม่

การศึกษา : ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง เล่นดนตรี กีตาร์

รักเขาิอย่าลืมเชียร์ VOT VOT """"